Firma ALTIOS d.o.o. Beograd se izdvaja na tržištu kao jedan od vodećih ponuđača auto opreme, čiji značajni deo čine auto osigurači. Našu ponudu čini bogat asortiman auto osigurača, a uz veoma pristupačne cene. Elschukom auto osigurači je kompanija sa dugom tradicijom, koja se nalazi u Veilsdorfu, Thuringen. Preko 20  godina bave se proizvodnjom visoko-kvalitetne ekstra fine žice i modula za zaštitu, pridajući veliki pažnju stručnosti svog kadra i rukovodeći se zahtevima potrošača. Proizvodnju kompanije Elschukom karakteriše odlična infrastruktura i moderne mašine i oprema, a stalno istraživanje i razvoj obezbeđuju odličan i prepoznatljiv standard kvaliteta njihovih proizvoda.

Ponuda auto osigurača

Auto osigurači kao obavezni delovi električnog kola štite uređaj od kvara ili požara. Najjednostavnija vrsta osigurača je takozvani topljivi osigurač. Za male napone i jačine struje topljivi auto osigurači se izvode u obliku tanke metalne niti u staklenoj cevčici. Osigurači za vozila imaju tanku limenu trakicu razapetu preko keramičkog štapića. Ako struja preraste dopuštenu vrednost, metalna nit se istopi i pregori, pa time prekida strujno kolo i sprečava dalja oštećenja. Postoje brzi i tromi osigurači. Brzi osigurači pregore čim struja preraste naznačenu vrednost auto osigurača, dok tromi osigurači dopuštaju kratkotrajna preopterećenja, a pregoreće samo ako struja, iznad dopuštene, potraje više od par sekundi.

Ubodni auto osigurači

se dele na tri velike grupe: standardne ubodne auto osigurače, mini ubodne i maxi ubodne auto osigurače. Mini ubodni osigurači su jačine: 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 i 30 ampera (A). Standardni ubodni auto osigurači su jačine: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 A. Maxi ubodni auto osigurači: 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 80 ampera.

PAL tromi auto osigurači

mogu biti muški i ženski, a jačine od 20A do 120 ampera. PAL tromi auto osigurači sa štipaljkom sa strane su jačine od 45A do 75 ampera.

Keramički osigurači

su jačine od 5A do 40 ampera.

Stakleni auto osigurači

od 2A  do 50A. Mini stakleni osigurači su jačine od 1A do 5 ampera.

U cilju obezbeđenja ažurnosti svojih isporuka ALTIOS Beograd održava dvomesečne zalihe auto osigurača. Trudimo se  da obezbedimo uvek  povoljne cene za sve svoje proizvode.