CANBUS kontrolna jedinica za Led sijalice

Korektor napona za led sijalice, vrši korekciju snage sijalice kod kompjutera automobila.