MAX DUŽINA 2,50 m

Aluminijumska drška

Prekidač za protok vode