Pakovanje je 2 fasunga, cena se odnosi na pakovanje