Sa maksimalnom otpornošću na vibracije

PAKOVANJE – 1 kom.

NAPON – 24V
SNAGA – 75/70W
TIP SIJALICE – 
TIP GRLA – P43t