Dugogodišnja tradicija i iskustvo u proizvodnji taho listica, dijagramskih listića za tahografe. Vrhunski kvalitet taho listića i upotrebljene hartije (certificirani proizvođač SIHL, Nemačka). Listići za tahografe su primenljivi u svim tipovima tahografa (KIENZLE, MOTOMETER, VDO, BORLETTI, JAEGER, VEEDER-ROOT).

Prodajni program:

• Davači impulsa sa 3 i 4 kontakta

• Listići za očitavanje

• Slepi (zaštitni) listić

• Kontrolni listić

• Kutija za odlaganje taho listića

• Stalak za odlaganje taho listića

• Registrator A4 za arhiviranje taho listića

• Lupa za vizuelno očitavanje taho listića